B E Z   P O P L A T K Ů --- 0%   C O M M I S S I O N --- O H N E   G E B Ü H R E N --- Б Е З   К О М И С С И О Н Н Ы Х
K U R Z O V N Í   L Í S T E K - Exchange rates
Poslední aktualizace:
Poznámka:
• Za směnu neúčtujeme žádné poplatky.

Note:
• We charge no commission for any exchange.


Tyto stránky provozuje / These pages are owned by:
BAS SMĚNÁRNA spol. s r.o., C 22769 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 27288650, DIČ: CZ-27288650 Sídlo: Ústí nad Labem, Hradiště 94, PSČ 400 01
Klient má právo podat návrh na řešení sporu Kanceláří finan. arbitra (Legerova 69, 110 00 Praha 1) nebo stížnost u České Národní Banky (Na příkopě 864/28, 110 00 Praha 1).
Před směnou byl Klient informován o obch. podmínkách dle §13 zák.277/2013 Sb.
Client is entitled to submit a prop. To solve the dispute to the Office of Finan Arbiter (address: Legerova 69, Prague 1) or submit a complaint to Czech National Bank (address: Na Příkopě 864/28, Prague).
Before chase Client was informed about rates and terms, by the law 227/2013, §13.
0;1
VIP od
Sloupec "VIP od" zobrazuje pro každou měnu částku, při dosažení které klient získá VIP kurz.

VIP from
The column "VIP from" shows for each currency the amount, from which a client will get VIP rate.
0;1
VIP karta:
Zákazník s VIP kartou dostává výhodnější kurzy při každé směně.
O možnosti získání VIP karty se můžete informovat na každé naši pobočce.


VIP Card:
Customer, who has VIP Card gets better rates for every currency exchange.
If you want to get VIP Card, please ask at any of our offices.