K U R Z O V N Í   L Í S T E K - Exchange rates
Poslední aktualizace:
Provozovatel / Operator:
BAS SMĚNÁRNA spol. s r.o., C 22769 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 27288650, DIČ: CZ-27288650 Sídlo: Ústí nad Labem, Hradiště 94, PSČ 400 01
Poplatek: 0% Service charge: 0%
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání.
Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz), nebo stížnost České národní bance (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1, www.cnb.cz).
The client can withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the trade was transacted. The withdrawal must apply to the entire extent of the contract. If the amount presented by the client exceeds 1000 EUR, the withdrawal applies to the extent to which the sum corresponds to the sum of 1000 EUR paid by the client. The withdrawal period applies only during working hours stated on the final receipt. Full information about client’s rights will always be provided on the final receipt or on request.
Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute amicably to the Financial Arbiter of Czech Republic (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz) or submit a complaint to Czech National Bank (Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, www.cnb.cz).
0;1
VIP od
Sloupec "VIP od" zobrazuje pro každou měnu částku, při dosažení které klient získá VIP kurz.

VIP from
The column "VIP from" shows for each currency the amount, from which a client will get VIP rate.
0;1
VIP karta:
Zákazník s VIP kartou dostává výhodnější kurzy při každé směně.
O možnosti získání VIP karty se můžete informovat na každé naši pobočce.


VIP Card:
Customer, who has VIP Card gets better rates for every currency exchange.
If you want to get VIP Card, please ask at any of our offices.