B E Z   P O P L A T K Ů --- 0%   C O M M I S S I O N --- O H N E   G E B Ü H R E N --- Б Е З   К О М И С С И О Н Н Ы Х
K U R Z O V N Í   L Í S T E K - Exchange rates
Poslední aktualizace:
Poznámka:
• Za směnu neúčtujeme žádné poplatky.
• Kurzy se mění několikrát za den, po změně kurzů již nelze provést směnu za starý kurz.

Note:
• We charge no commission for any exchange.
• Exchange rates are changing several times per day.
• After the rate change, customers can not exchange using the old rate.


Tyto stránky provozuje / These pages are owned by:
BAS SMĚNÁRNA spol. s r.o., IČ: 27288650, DIČ: CZ-27288650
Sídlo: Ústí nad Labem, Hradiště 94, PSČ 400 01
0;1
VIP od
Sloupec "VIP od" zobrazuje pro každou měnu částku, při dosažení které klient získá VIP kurz.

VIP from
The column "VIP from" shows for each currency the amount, from which a client will get VIP rate.
0;1
VIP karta:
Zákazník s VIP kartou dostává výhodnější kurzy při každé směně.
O možnosti získání VIP karty se můžete informovat na každé naši pobočce.


VIP Card:
Customer, who has VIP Card gets better rates for every currency exchange.
If you want to get VIP Card, please ask at any of our offices.